среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ploty plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi wypadkami.

Konstrukcja balaski PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji balustrady PCV na plot i bramę sztachetowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane plot PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий